Brambory - zdravá potravina

headerLaboratoř experimentálního šlechtění

Kontakt
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 239, e-mail: greplova@vubhb.cz

Hlavní aktivity pracoviště

  • řešení a spolupráce na řešení výzkumných projektů (LF EUREKA CZ MŠMT ČR)
  • tvorba certifikovaných metodik, technologií
  • poradenská, publikační a přednášková činnost

Protoplasty Solanum tuberosum Protoplasty ošetřené FDA v UV světle Fúze protoplastů - detail

Výzkumné činnosti

  • tvorba nových šlechtitelských materiálů bramboru pomocí nekonvenčních postupů (protoplastová kultura, somatická hybridizace, mitotická polyploidizace) zejména se zaměřením na horizontální rezistenci plísni bramboru (Phytophthora infestans) a na změnu podílu antokyanů v dužině
  • biologický systém produkce klonů Allium ursinum
  • biologická produkce salepu z terestrických orchidejí

Mikrokalus protoplstového původu Organogeneze na kalusech protoplastového původu Detail organogeneze – somatický hybrid S. tuberousm + S. bulbocastanum

Nabídky služeb

  • mitotická polyploidizace in vitro rostlinných materiálů
  • poradenství při zavádění metodik (Metodika mitotické polyploidizace in vitro, Metodika fúze protoplastů elektrickým polem, Metodika asymetrické somatické hybridizace, Metodika testu rezistence k Phytophthora infestans na Petriho misce)

Vedoucí
Ing. Marie Greplová, Ph.D.

Odborní pracovníci
Mgr. Romana Sedmíková
Anna Doležalová
Hana Novotná

© 2023 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec