Brambory - zdravá potravina

Chemické analýzy

Provedení chemických rozborů rostlinných materiálů (cena za zakázku, za vzorek, resp. za jedno stanovení):

práce spojené s příjmem zakázky (cena za zakázku v Kč)

příjem zakázky – převzetí vzorků a evidence

75

vyhotovení protokolu

120

dohodnutá archivace vzorku (sušina lyofilizát apod.)

40

dohodnutá likvidace vzorků po rozborech (hlízy aj. rostlinný materiál )

40

přípravné operace (cena za vzorek v Kč)

úprava vzorku v čerstvé hmotě- omytí, homogenizace,  sušení

81

homogenizace vzorků v sušině - drcení, mletí

59

mineralizace vzorků  - mikrovlnný rozklad

269

stanovení (cena za 1 stanovení v Kč)

sušina gravimetricky (105 °C)

74

stanovení pH vody a vodných roztoků

29

stanovení obsahu dusičnanů( NO3-) pomocí ISE

260*

stanovení celkového N (Kjeldahl)

295

stanovení redukujících látek (glukoza+fruktoza) - titračně

297

stanovení P spektrofotometricky v mineralizovaném vzorku

105

stanovení K v mineralizovaném vzorku - AAS

103

stanovení Mg v mineralizovaném vzorku - AAS

103

stanovení Ca v mineralizovaném vzorku - AAS

103

stanovení Mn v mineralizovaném vzorku - AAS

103

stanovení Zn v mineralizovaném vzorku - AAS

103

stanovení Fe v mineralizovaném vzorku - AAS

103

stanovení obsahu škrobu dle Ewerse

257

izolace škrobu

209

sušení škrobu

68

stanovení amylozy/amylopektinu ve škrobu

stanovení obsahu inulinu

stanovení antioxidační aktivity (čerstvý vzorek nebo šťáva)

stanovení půdního dusíku (amoniakální a dusičnanové formy) 

385*

285

305*

330*

   

další práce (cena v Kč)

výroba destilované vody  (1litr)

7

Pozn.:
- ceny označené * platí při stanovení  2 a více vzorků. 1 vzorek přirážka 50 %
- při expresní zakázce (do 24 h) bude účtována 50% přirážka
- u výše nespecifikovaných analýz a jiných služeb bude cena stanovena dohodou

Podrobnější informace: tel. 569 466 217, e-mail: simkova@vubhb.cz

 

© 2023 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec