Brambory - zdravá potravina

Mezinárodní rok zdraví rostlin

484_iyph_web_button_vertical_210x210px_en.png

Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2020 Mezinárodním rokem zdraví rostlin

čtvrtek, 12. prosince 2019

Rok 2020 je vyhlášen Mezinárodním rokem zdraví rostlin (International Year of Plant Health = IYPH) a bude i za podpory Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod spojen s řadou propagačních akcí. Věříme, že tyto aktivity přispějí k osvětě a k lepšímu chápání problematiky ochrany rostlin v široké veřejnosti.

© 2023 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec