Brambory - zdravá potravina

headerOddělení ekonomického poradenství

Kontakt
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod,
tel.: +420 569 466 215, e-mail: exnarova@vubhb.cz

Oddělení se zabývá ekonomickým poradenstvím pomocí metody kalkulace příspěvku na úhradu fixních nákladů a zisku, používané v zemích EU. Podstatou této metody je ekonomická analýza hospodaření zemědělských podniků se zaměřením na hledání silných a slabých míst v hospodaření podniků. Analýza slouží k posouzení rentability jednotlivých odvětví zemědělské prvovýroby a jejich konkurenceschopnosti. Optimalizuje výrobní zaměření podniku s cílem dosáhnout maximálního zisku ze zemědělské činnosti. Výsledkem ekonomické analýzy je sestavení různých variant plánů rozvoje podniku s ohledem na změny struktury zemědělství podle vývoje na trhu se zemědělskými komoditami. Oddělení se podílí na řešení výzkumných projektů NAZV a MŠMT.

Hlavní aktivity

 • zpracování projektů „Plán rozvoje podniku“ (optimalizace hospodaření zemědělského podniku)
 • poradenství v oblasti cross compliance
 • řešení a spolupráce na řešení výzkumných projektů
 • poradenská, publikační a přednášková činnost
 • aktivní účast na zemědělských výstavách a agrosalónech (expozice VÚB)
 • zpracování projektů Programu rozvoje venkova

Oddělení ekonomického poradenství Oddělení ekonomického poradenství Oddělení ekonomického poradenství

Témata výzkumných projektů

 • využití topinamburu v agrárním sektoru
 • technologie pěstování brambor – nové postupy šetrné k životnímu prostředí

Nabídka služeb

 • zpracování projektů „Plán rozvoje podniku“ (optimalizace hospodaření zemědělského podniku)
 • konzultace a zpracování projektů Programu rozvoje venkova ČR
  • podopatření I.1.3.4. Využívání poradenských služeb
 • Zpracování Provozních řádů
 • Zpracování základního hodnocení rizik ekologické újmy
 • Poradenství z OPŽP (Žádost o dotaci na pořízení strojů pro snížení emisí čpavku z ŽV)
 • technologické poradenství v RV
 • technologické poradenství v ŽV
 • zpracování dílčích ekonomických analýz vybraných úseků zemědělské výroby (RV, ŽV )

Vedoucí
Ing. Jana Exnarová

Odborní pracovníci
Ing. Milan Čížek, Ph.D.

© 2023 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec